pajoohaan.ir

  فصلنامه آیین حکمت، شماره 13، پاییز 1391-pdf
فصلنامه آیین حکمت، شماره 13، پاییز 1391
صاحب امتیاز
دانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلام
مدیر مسئول
دکتر شمس الله مریجی
سردبیر
دکتر یارعلی کرد فیروزجائی
مقالات موجود در این شماره عبارتند از:
تکامل برزخی از نگاه معارف عقلی و نقلی
اتصّاف ماهیّت به وجود در پرتو قاعدة فرعیّت در اندیشة صدرالمتألهین
نسبت حکمت و حکومت از دیدگاه افلاطون و فارابی
بررسی تطبیقی معرفت نفس از منظر ملاصدرا و علامه طباطبایی
مبانی نظری هستی‌شناسی حکمت سیاسی متعالیه
چیستی وهم و نقش آن در خطای ذهن از نظر ملاصدرا
مبانی عقلی و نقلی ولایت تکوینی

continue_text

for_you

related_books

more