pajoohaan.ir

  Beyruttan Hakikate Yolculuk

7400 تومان

7400 تومان

buy_printed
Bu eser sessizligin hâkim oldugu, zifiri karanlıgın hüküm sürdügü bir ortamda hakkın gür nidasından ibarettir. Hakikatin kimden oldugunu ögrenmiş şaşkın ve yolunu şaşırmış bir kişinin çıglıgıdır.
Mazlumiyetini ifade eden, taşı yaran, dagları paramparça eden sözlerinden etkilenmiştim. Kalbimin derinliklerine nüfuz eden, mazlumiyetini ifade eden Emîrü’l-Müminin Ali b. Ebu Talib’in sözleri... Bu nasıl bir mazlumiyettir ki kişiyi içine atmak zorunda bırakıyor? Bu mazlumiyet benligimde büyük bir tesir bırakmış, onun sayesinde betimlenen hakikati elde etmiştim. Bazen bir eleştirmekte, bazen de sorgulamaktaydım.

continue_text

for_you