pajoohaan.ir

این کتاب سعی دارد تا به زبان ساده، خواننده را به انجام دادن فعالیت بدنی تشویق کند. این کتاب مییتواند هم به منزله منبع درسی تربیت بدنی عمومی طلاب و دانشجویان قرار گیرد و هم برای تمامی افرادی که می خواهند با تربیت بدنی آشنا شوند و فعالیت بدنی را آغاز کنند، مفید باشد. برخی از موضوعات این کتاب از این قرار است:
جایگاه ورزش در اسلام؛ مبانی تربیت بدنی و ورزش؛ ورزش و سلامت جسم و روان؛ اصول تمرین برای زندگی سالم؛ اصول تغذیه سالم در فعالیت‌های ورزشی؛ شناخت و درمان آسیب‌ها و ناهنجاریهای بدن؛ آشنایِی مختصر با برخی رشته‌های ورزشی.

continue_text

for_you

related_books

more