pajoohaan.ir

  منطق تفسیر قرآن جلد 4 :مباحث جدید دانش تفسیر (زبان قرآن، هرمنوتیک، فرهنگ زمانه)
کتاب حاضر چهارمین جلد از منطق تفسیر قرآن است که هدف آن، تبیین مباحث جدید تفسیر و علوم قرآن (فلسفه تفسیر) می باشد. هم چنین نقد و بررسی گذرای دیدگاه ها در موارد فوق و ساماندهی مباحث جدید تفسیر در قالب کتاب آموزشی را می توان از اهداف آن نام برد.

از ویژگی های متن کتاب، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.تعریف و بررسی مباحث جدید دانش تفسیر و جداسازی آنها و تبیین مرز های هرکدام
2.بهره گیری از مطالب جدید مطرح شده در دانش تفسیر؛ مانند نشانه شناسی، زبان شناسی، زبان قرآن، قرآن و فرهنگ زمانه و هرمنوتیک
3.توجه به روش های مطالعات تطبیقی قرآن با کتب مقدس دیگر و مباحث میان رشته ای تفسیر و دانش های جدید
4.ارائه مطالب متناسب با متن آموزشی
5.تدریس چندباره متن در مراکز آموزشی مثل جامعة المصطفی العالمیة.

برخی از مباحث مطرح شده در کتاب عبارتند از:
قرآن و فرهنگ زمانه - زبان قرآن و مباحث مرتبط ، تفسیر قرآن و هرمنوتیک.

continue_text

for_you

related_books

more