pajoohaan.ir

  İslamî Açıdan Gençlik Psikolojis-pdf
Dikkatinin kendine yöneldigi gençlik döneminde, ruh ve bedenden oluşan varlık yapısının farkına varan genç, içinde bulundugu dünyanın sınırlılıklarına takılmadan kendini yerli yerine konumlandırabilmesi için, aşkın ve insanın varlık özüyle örtüşen evrensel degerler sistemine ihtiyaç duymaktadır. Fakat gençlik dönemindeki hakikat özlemi ve anlam arayışı, maddi degerlere ve haz kültürüne dayalı modern dünyada imkânsız gibidir.

continue_text

for_you

related_books

more