pajoohaan.ir

  İmam Humeyninin Liderlik Tarzı-pdf
imam Humeyni, yüce ilahi düşünce ve inanç yapısıyla liberal kapitalist ve Marksist-sosyalist maddeci ekol ve ideoloji arasında sıkışan dünya toplumuna
yeni bir bakış açısı sunup, fikir dünyasında eşsiz bir dönüşüm ve inkılap yarattı. Batılı liberal kapitalist düşünce 20. yüzyılın son çeyreğinde ilhadi Marksist düşüncenin düşüşe geçmesinden sonra rakipsiz bir şekilde dünyaya
hegemonya kurmaya başlayacağını sanıyordu. Fakat İmam Humeyni’nin düşüncesinin doğuşuyla birlikte liberal kapitalizm dünyadaki sultacı ve hegemonik düzenini tehlikede gördü. İmam Humeyni’nin özellikleri, onu dünyadaki diğer
liderlerden ayırt edip, farklı ve üstün kılmıştır. İmam Humeyni’nin İslam inkılabı sürecinde ve zaferindeki rolü, sıradan bir liderinkinden çok farklıydı.

continue_text

for_you

related_books

more