pajoohaan.ir

  چگونه فرزندان متعادلی در دوران بلوغ داشته باشیم؟-pdf
هر شخص تازه بالغی که در مرز بین این دو مرحله (کودکی و بزرگسالی) قرارمی‌گیرد، با فشارها و انتظارات خاص هر دوره روبه‌رو می‌شود. از سویی اگر کار کودکانه انجام دهد، او را ملامت می‌کنند که بزرگ شده است و این کار در شأن و نیست! و از سوی دیگر اطرافیان معمولا با او مانند بزرگسالان رفتار نمی‌کنند!

continue_text

for_you

related_books

more