pajoohaan.ir

  چگونه فرزندان باهوش و خلاق تربیت کنیم؟-pdf
مسأله هوش به عنوان یک ویژگی اساسی که تفاوت فردی را بین انسان‌ها موجب می‌شود، از دیرباز مورد توجه بوده است؛ لذا زمینه توجه به عامل هوش را در علوم مختلف می‌توان مشاهده کرد. علاوه بر هوش که در این کتاب به آن می‌پردازیم، به خلاقیت هم اشاره خواهد شد. خلاقیت زیباترین و شگفت‌انگیزترین خصیصه انسان است. غنا، پویایی و بقاء هر فرهنگ و تمدنی به خلاقیت مردمان آن بستگی دارد و این واقعیت را تاریخ بارها به اثبات رسانده است.

continue_text

for_you

related_books

more