pajoohaan.ir

  موضوع شناسی در فقه: گفت وگو با جمعی از اساتید محترم حوزه و دانشگاه

1000 تومان

5000 تومان

buy_printed
کتاب موضوع شناسی در فقه، بر اساس مجموعۀ مصاحبه­ها، به دنبال تبیین این جستار و زوایای متنوع آن است تا شاید مددرسانی باشد برای کسانی که علاقه­مندند این موضوع را دنبال کنند.این کتاب در قالب یک مقدمه و مجموعه مصاحبه­ها تهیه و تنظیم شده است
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
بخش اول: گفت و گو ها در مروری تحلیلی
بخش دوم: گفت وگوها

continue_text

for_you

related_books

more