pajoohaan.ir

  نقش همسران رسول خدا (ص) در حکومت امیر مومنان (ع)

3000 تومان

13000 تومان

buy_printed
در دوران خلافت امیرمؤمنان علی(ع) تعدادی از همسران رسول خدا(ص) در قید حیات بودند. برخی از آن بانوان بزرگوار، از حامیان آن حضرت بودند اما اندکی از آنان برای ایشان مشکلاتی به وجود آوردند. دیدگاه نظری و شیوه رفتاری هر دو دسته، اثرات شگفتی در افکار و عقاید مسلمانان بر جای گذاشتند. اثر حاضر، در صدد شفاف نمودن این دیدگاه‌ها و مواضع فکری است، تا ابهام‌ها و شبهه‌ها برطرف گردد و گامی در ایجاد وحدت اسلامی برداشته شود.

continue_text

for_you

related_books

more