pajoohaan.ir

  کاوشی در عقاید و آرای معاویه

2000 تومان

8500 تومان

buy_printed
معاویة بن ابی‌سفیان یکی از افراد تأثیرگذار در دنیای اسلام همواره مورد توجه عده‌ای قرار گرفته و افراد و گروه‌هایی در صدد معرفی او به عنوان شخصیتی برجسته! صاحب فضیلت! و در خور تکریم! بوده‌اند. دسته دیگری نیز همواره سعی در معرفی چهره واقعی او داشته‌اند. این اثر برای روشن شدن حقیقت، با نگاهی متفاوت به بررسی آرا و عقاید این شخص درباره آموزه‌های اساسی و اصیل دین پرداخته و با بهره‌گیری از قرآن، سنت و اقوال بزرگان اسلامی و براساس منابع اهل‌سنت شخصیت او را ارزیابی کرده و سعی در معرفی چهره حقیقی او داشته است.

continue_text

for_you

related_books

more