pajoohaan.ir

  برخورد ائمه (ع) با مدعیان مهدویت
امامت و مهدویت پس از شناخت توحید و رسالت، از ضروری‌ترین مباحث علمی و اعتقادی است؛ آثار تاریخی و پژوهش‌های اندیشمندان محقق گواه است که مهدویت و انتظار مصلح، از مشترکات همه ادیان توحیدی است و همه منتظراند تا روزی مصلح واقعی و فریادرس انسان‌های ستمدیده ظهور کرده، ظلم و بیداد را به عدل و داد تبدیل نماید؛ از این‌رو، فرصت‌طلبان و مدعیان دروغین مهدویت ـ که زمینة مساعدی برای تحقق اهداف نامشروع خود می‌دیدند ـ از عقاید پاک مردم سوء‌استفاده نموده، خود را «مهدی موعود» نامیده‌اند و عده‌ای ساده‌لوح نیز به آن‌ها گرویده، پاسخ مثبت داده‌اند. این کتاب، برخورد ائمه اطهار(ع) با مدعیان مهدویت و آسیب‌هایی را که دامن‌گیر منتظران آن حضرت شده، بررسی کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more