pajoohaan.ir

  فی رحاب عاشورا (جلد اول)
بررسی زوایای مختلف واقعه عاشورا و شخصیت امام حسین(ع) است. در این اثر از منظری سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی و فقهی به واقعه کربلا نگریسته شده و تفسیری از آن ارایه شده است. در این مجلد ابتدا کلیاتی از تاریخ صدر اسلام به از رحلت رسول خدا(ص) ارایه شده و مقدمات شکل‌گیری نهضت امام حسین و رویارویی آن امام با یزید بن معاویه به دلیل فساد حکومت بنی‌امیه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. آن گاه تحلیلی از شخصیت امام حسین و مقام معنوی ایشان ارایه شده و توضیحی در مورد مفهوم واژه "ثارالله" مطرح شده است. در ادامه نویسنده به تبیین ارزش و اعتبار بالای حرکت استشهادی امام حسین در جهت ظلم‌ستیزی و اصلاح وضع موجود جامعه آن زمان پرداخته و تحلیلی از مفاد و پیام‌های امام حسین در طول سفر مدینه تا کربلا تا هنگام شهادت را، مورد بحث و بررسی اجمالی قرار داده است. وی همچنین به جنبه‌هایی از تولی و تبرای موجود در واقعه کربلا با توجه به مفاد زیارت عاشورا، اشاره نموده است.

continue_text

for_you

related_books

more