pajoohaan.ir

  منشور عفاف (تفسیر سوره نور)
اثر حاضر، این سوره را با موضوع عفاف در همه جنبه‌های فوق، به شیوه روایی - عرفانی، تفسیر کرده است. سوره نور، از سوره‌های برجسته‌ای است که در بردارنده برنامه «عفاف» است و بر آن است تا انسان را با عفت پیشگی در همه جنبه‌های خانوادگی، پوششی، عقیدتی، حتی مالی و جهادی، آموزش دهد.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:

آیاتی از سوره نور

continue_text

for_you

related_books

more