pajoohaan.ir

  جوان از منظر معصومان
جوانی بهاری است که در آن سرنوشت انسان رقم می‌خورد و شخصیت او شکل می‌گیرد و استعدادهایش بارور شده و پایه‌های دینی و عقیدتی‌اش مستحکم می‌شود. بی‌جهت نیست که برجوانی، تکیه فراوان شده و معصومین(ع) از ما خواسته‌اند تا از این بهار ارزشمند اما کوتاه و زودگذر کاملاً بهره بریم. کتاب حاضر خلاصه‌ای است از گفتارها و رهنمودهای تربیتی و اخلاقی معصومین(ع) به این نسل پر نشاط.

continue_text

for_you

related_books

more