pajoohaan.ir

تربیت، نیاز اساسیِ انسان است، از همین ‌رو خداوند متعال، انبیا و صالحان را برای چنین کار مهمی برانگیخت و آنان -و نیز همه انسان‌ها- را بدین کار، فرمان داد.
تردیدی نیست که آن‌چه تلاش‌های تربیتی را نتیجه بخش می‌‌سازد، روش‌های تربیتی سنجیده و حکیمانه است. اثر حاضر با تأکید بر موضوعِ فوق، روش‌های تربیتی را در سه بخش عمده بررسی کرده است: روش های خودسازی، روش‌های دیگرسازی و روش های مشترک.

continue_text

for_you

related_books

more