pajoohaan.ir

  نردبان سعادت: برگرفته از معراج السعاده علامه ملا احمد نراقی
اخلاق، نردبانِ سعادت آدمی است که راه‌های عروج به آسمان کمالات را تا رسیدن به بام رستگاری نشان می‌دهد. و همین کارایی است که علم اخلاق را پر اهمیت ساخته و دانشمندان بزرگ اسلامی را واداشته است که به تدوین و نگارش کتاب‌های اخلاقی بپردازند. در این میان، کتاب «معراج‌السعاده» تألیف ملا‌احمد نراقی، از اهمیت بالایی برخوردار است که به تبیین مسائل علم اخلاق می‌پردازد. اثر حاضر، تلخیص و تحریره «معراج السعاده» است.

continue_text

for_you

related_books

more