pajoohaan.ir

  ارتباط با معصومین(ع)
پیوند قلبی و ارتباط نزدیک با اهل‌بیت ‌علیهم‌السلام، حسِّ کمال ‌طلبی و الگوپذیری انسان را اشباع و او را به مراتب کمال، نزدیک می‌سازد. از این رو، یافتنِ راه‌های عملی و شیوه‌ های کاربردی در کنار تقویتِ نگرش ‌ها و افزایشِ معرفت ‌ها، بسیار ضروری است. اثر حاضر، با هدف فوق، راه‌ های ارتباط با معصومین ‌علیهم ‌السلام آثار ارتباط، موانع و آسیب‌ها را در فصل ‌های متعددی به تفصیل بررسی کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more