pajoohaan.ir

  گزیده کلیله و دمنه-pdf
کلیله و دمنه خزانه‌ای است پر از گنج‌های ارزشمند تجارب بشری، با پیشینه تاریخی بسیار طولانی که شایستگی جاودانگی دارد؛ به گونه‌ای که حتّی در عصر تکنولوژی و انفجار اطّلاعات نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است.
این تجربه‌ها با شیوه پسندیده مردمان تمام عصرها و در قالب داستان‌ها و تمثیل‌های جذّاب و شیرین، بیان شده و پاسخ‌گوی سلایق گروه‌های فراوانی از مردم است.
این گزیده، با هدف دریافت آسان‌تر پیام‌های تأثیرگذار و زندگی‌ساز آن برای کسانی که به دلیل انبوهی مشغله‌هایشان ترجیح می‌دهند از زبانی ساده و روان و رسا استفاده کنند، طرّاحی و تهیه شده است.

continue_text

for_you

related_books

more