pajoohaan.ir

بیان مسایل مختلف مربوط به شخصیت امام حسین(ع) و ابعاد قیام عاشورا است. در نوشتار حاضر سعی شده است ابتدا به توصیف اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران حکومت امویان پرداخته شده و سیاست دین‌ستیزی آنان مورد شرح و بررسی قرار گرفته و پس از آن علل رویارویی امام حسین با حکومت بنی‌امیه و اهداف قیام آن امام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نویسنده در همین زمینه به پیامدهای خلافت حاکمان اموی و ضدیت آشکار و پنهان آنان با اهل‌بیت(ع) اشاره نموده و عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری قیام عاشورا را از منظری تاریخی شرح داده است. آنگاه به دستاوردهای مهم قیام عاشورا از لحاظ اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی، اخلاقی و نیز رشد دادن همه جانبه مسلمین و جهان اسلام اشاره نموده و با استناد به متن زیارت عاشورا و زیارت وارث، به گوشه‌هایی از این نتایج پرداخته است. نویسنده عاشورا را آینه تاریخ معرفی کرده و ترسیم جایگاه بلند شهادت و انتقام‌خواهی، جدایی حق از باطل، تبیین حقیقت دوستی و دشمنی، زنده نگه داشتن شعائر الهی و ظهور برخی دیگر از آموزه‌های عرفانی در صحنه عمل را از مهمترین پیام‌ها و دستاوردهای عاشورا عنوان کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more