pajoohaan.ir

  درسنامه مهدویت جلد4
یکی از نیازهای اساسی در ترویج درست و اصولی مباحث مهدویت متن های آموزشی دقیق و جامع است که متأسفانه به پدید آوردن آن چندان اهتمامی صورت نگرفته است. این کتاب به عنوان نخستین درسنامه در مباحث مهدویت آغازی است بر راه طولانی که به دست خدامراد سلیمیان مؤلف این اثر صورت گرفت.
نگارنده که مدعی است مجموع مباحث مهدویت را در 4 جلد پیش بینی کرده در این جلد مباحث مربوط به حضرت مهدی (عج) را از آغاز تا هنگام به امامت رسیدن در 14 درس تنظیم کرده که با درس 15 که معرفی کتاب است یک مجموعه 15 درسی شکل گرفته است.

continue_text

for_you

related_books

more