pajoohaan.ir

اثر حاضر، به معنای دقیق کلمه، کتابی تاریخی نیست، بلکه شناسه از رویدادهای تاریخ اسلام است که به ترتیب سیر زمانی از نیمه دوم قرن سوم هجری تا پایان قرن پنجم هجری ( ۲۵۱ ۵۰۰ قمری/ ۸۶۵ ۱۱۰۷ م) تنظیم شده؛ یعنی از اوایل عصر دوم عباسی و از خلافت المستعین بالله آغاز و تا خلافت المسترشد بالله را پوشش می دهد،این شناسه مهم ترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی وعمرانی را که در این دوره رخ داده به بحث گرفته و علاوه بر آن به جریان حوادث دولت امویان دراندلس، فاطمیان در شمال آفریقا و نیز دیگر دولت های کوچکی که در جاهای دیگر سربر آوردند، میپردازد. بدان امید که طرحی روشن برای شناخت فراگیر سیر تاریخ اسلام در این دوره حساس و فراز ونشیب فرهنگ و تمدن اسلامی، و نیز درنگ در رویدادهای آن باشد. وقایع هر سال هجری و مقابل آن سال میلادی در بخش جداگانه آمده و میان حوادث تاریخی، سیاسی،اجتماعی، عمرانی و وقایع نظامی، جنگ ها، کشورگشایی ها و شورش ها تفاوت نهاده شده و نیز در آناز بزرگان زن و مرد در گذشته هر سال و از خلفا، امرا، رهبران، قهرمانان جنگ ها و فتوحات، و نیز ازفقها، محدثان، قراء و متکلمان و از نویسندگان، شعرا و حکما، پزشکان و مهندسان و اخترشناسان ومنجمان سخن به میان آمده است؛ همه آنان که تاریخ را ساخته و روند آن را رهبری کرده اند ورویدادهای تاریخ به نام و کار آنان گره خورده است.

continue_text

for_you

related_books

more