pajoohaan.ir

بی‌شک شناخت امام در تاریخ فرهنگ اسلامی جایگاه بسیار والایی دارد و البته شناخت امام زمان(عج) در عصر غیبت از اهمیت و ارزش بسیار بالاتری برخوردار می‌باشد و یکی از شیوه‌های معرفت و شناخت، پرسشگری می‌باشد، زیرا وسیله‌ای برای رسیدن به آگاهی و باور است.پرسش و مراجعه به عالمان و آگاهان، توصیه الهی و روش پیامبر و معصومان(ع) بوده است. به همین جهت باید بستری مناسب و مطمئن در جامعه فراهم شود، تا دوستداران و شیعیان بتوانند سریع و آسان مطالب خود را مطرح و پاسخ‌های دقیق، کامل و مستدل دریافت نمایند. این اثر موسسه، توانسته است با یک ساماندهی مناسب و منظم پرسش‌ها را دسته‌بندی و پاسخ‌های لازم را در هر مورد ارائه دهد. در این مجموعه پژوهندگان مهدویت پاسخ‌ها را تا حدامکان کارشناسی نموده و به روایات و مدارک و منابع، مستندسازی نموده‌اند. پاسخ‌ها از روانی و روشن بودن نسبی خوبی برخوردار هستند. از ویژگی‌های دیگر پاسخ‌ها این است که محققین متعدد جواب‌ها را گفته‌اند و هر پاسخ گویای زاویه و جهتی خاص است و قلمی متفاوت دارد.

continue_text

for_you

related_books

more