pajoohaan.ir

  حقوق و وظایف غیر مسلمان در جامعه اسلامی

3000 تومان

10000 تومان

buy_printed
طلوع ستاره اسلام و گسترش و انتشار آن از زادگاه خود، که برخورد مسلمانان با ادیان، تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف را به دنبال داشت، زمینه فکری این سؤال را پدید آورد که آیا برخورد با صاحبان ادیان و فرهنگ‌های مختلف از دیدگاه اسلام چگونه است؟ برخوردی خشونت‌آمیز و طردکننده یا مهربانانه و جذب‌کننده؟ سپس ارتباط بیشتر مسلمانان با آنان باعث گردید که این سؤال نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در جوامع غیر مسلمان و به اصطلاح «اقلیت» نیز نضج بگیرد و آنان نیز به دنبال دیدگاه اسلام در این زمینه باشند.
در گذشته به تناسب زمان و گسترش نسبی علوم پاسخ‌هایی به این سؤال داده شده، ولی پاسخ‌های مزبور برای عصر «انفجار اطلاعات» کافی نبوده و بر اندیشوران اسلامی است که به دنبال پاسخ‌هایی مناسب و «به روز» برای این‌گونه سؤال‌ها باشند. ناگفته پیداست که تطبیق مفاهیم سنتی بر مفاهیم جدید که لازمه پاسخی مناسب می‌باشد، نیازمند بحث و بررسی‌های زیادی است و این اثر تنها گامی در تطبیق اندکی از آن مفاهیم و ارائه پاسخ به برخی از معضلات این موضوع است

continue_text

for_you

related_books

more