pajoohaan.ir

این کتاب تلاش دارد با بهره گیری از نوشته های یکی از نویسندگان ارمنی معاصر با این مقطع از درگیری ها و مقایسه آن با گزارش های دیگر نویسندگان معاصر به ابعاد تازه ای از حوادث فتوحات حاکمان سرزمین های اسلامی در دهه های میانی قرن اول هجری دست یابد، ارمنستان سرزمینی کهن است که از دیرباز مورد نزاع دو قدرت بزرگ باستان ایران و روم بود. با ظهور اسلام و قدرت گیری حکومت به اصطلاح اسلامی، این حاکمان نیز به جمع مدعیان تملک این سرزمین زیبا و رویایی پیوستند.
بخش های اصلی این کتاب عبارتند از:
پیش درآمد
پیوستی درباره فتوحات اسلامی در ارمنستان قبل از انعقاد پیمان صلح میان مسلمانان و ارمنیان (19 ـ 33هـ/ 640 ـ 653م)

continue_text

for_you

related_books

more