pajoohaan.ir

  پیش فرض های فلسفی علم اصول
(*)(*)(*)( )( )
language: فارسی

1000 تومان

2900 تومان

buy_printed
پیوند فلسفه با اصول از به‌کارگیری پردامنه و فارغ‌بالانه واژگان فلسفی توسط برخی از اصولیان در لابه‌لای نوشته‌های اصول آغاز و تا استخدام عمیق‌ترین و غامض‌ترین استدلال‌ورزی‌ها و کش‌وقوس‌هایِ روشِ اندیشیدن در اصول به پیش رفته است. گام اوّل مطالعه این پیوند، شناسایی و فهرست کردن موارد بهره‌گیری و وام‌گیری‌هایی می‌باشد که انجام گرفته است. برداشتن این گام نسبت به بهره‌گیری و وام‌گیری‌های اصول از فلسفه از دشواری‌های خاص خود را دارد؛ به ویژه اگر بخواهیم به پی‌گیری و ردیابی تأثیر هر قاعده فلسفی در اصول نیز دست زنیم. کتاب حاضر این مهم را به‌گونه‌ای تحسین برانگیز به انجام رسانده است.

continue_text

for_you

related_books

more