pajoohaan.ir

  اضبط المقال فی ضبط اسماء الرجال

1000 تومان

2000 تومان

buy_printed
اهمیت و نفوذ حدیث در میان مسلمانان ، مایه برخی سو استفاده ها گشته است . این سواستفاده ها عمدتآ در دو زمینه بوده است : یکی تفسیر ناروای برخی احادیث و دیگری جعل حدیث .برای رویارویی با جعل حدیث و انتساب های دروغ علم رجال پدید آمد . جوهر این دانش ، کوشش برای شناختن و شناساندن راویان امین از غیر امین و تمیز سره از ناسره است . کتاب اضبط المقال فی ضبط اسما الرجال تالیف آیه الله حسن حسن زاده آملی است که حجج اسلام آقایان مدرسی ، عرفان و محمودی زحمت بسط و تفصیل و تحقیق آن را بر عهده داشته اند و با حفظ اصل اثر ، کاری تازه عرضه داشته اند .

continue_text

for_you

related_books

more