pajoohaan.ir

  انسان جاری

1000 تومان

1850 تومان

buy_printed
«انسان جاری» طرحی است برای جریان فکری و رویش و بالندگی انسان. جرقه‌های اولیۀ این طرح به اوایل پیروزی انقلاب و سال‌های آغازین آشنایی با حضرت استاد و هجرت از دانشگاه به حوزه بازمی‌گردد که بعدها در سال 1360 به صورت نوشتار درآمد و در سال‌های حدود 70 به مناسبت تدریس در دانشگاه صنعتی شریف بازنگری و تکمیل شد.

continue_text

for_you

related_books

more