pajoohaan.ir

  آموزه های عرفانی از منظر امام علی علیه السلام

4000 تومان

16000 تومان

buy_printed
در نزد همه مسلمانان، حضرت علی(ع)، «امام العارفین» است. وی با دانش و بینشی عمیق و گسترده و با شناختی همه‌جانبه از انسان و هستی، آموزه‌های عرفانی نابی را به بشر ارائه کرد و بدین‌سان، میراث سترگ و ماندگاری به جای گذاشت.تحلیل این آموزه‌های عرفانی، وظیفه مهم فکری - فرهنگی است که بیش از گذشته باید بدان پرداخته شود. اثر حاضر در چهار فصل، گامی در این مسیر نهاده است: شناخت‌ شناسی عرفانی، هستی‌شناسی توحیدی، انسان کامل و ولایت الهی.

continue_text

for_you

related_books

more