pajoohaan.ir

موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر (document_counts:35)

موسسه امام موسی صدر از دو بخش غیر دولتی و غیر انتفاعی تشکیل شده است و با تکیه بر افکار و دیدگاه های امام موسی صدر به میثاق اخلاقی هایی همچون:ایمان حقیقی به خداوند،ایمان به آموزه های اسلام و دین به عنوان راه نجات، اعتقاد به عدالت آفرریدگار و لزوم استقرار عدالت در زندگی فردی و اجتماعی انسان، اعتقاد به استحقاق انسان برای تعالی و... از اهداف این موسسه میتوان به: آزادی امام موسی صدر به عنوان مصداق التزامی عملی به میثاق اخلاقی، کشف مفاهیم بنیادین و تدوین و ترسیم الگوی فکری و عملی امام موسی صدر برای نیل جامعه بشری به سعادت پایدار، ایجاد بستر های مناسب برای انتقال دانش و تجربه و تبادل نظرات با سایر موسسات فرهنگی در ایران و جهان از جمله مرکز الامام موسی الصدر للابحاث و الدراسات در لبنان شعار این موسسه: ما بر این باوریم که با یاری خداوند متعال و همکاری سایر نهاد های جامعه مدنی، میتوان جهانی پویاتر وشادابتر و اگاه تر رسید:جهانی که ساکنان آن از نعمت عدالت و صلح برخوردار باشند و حفظ ارزش های والای بشری را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.

user_comments

publisher_books

more