pajoohaan.ir

بحار الانوار گنجینه ای از احادیث معصومان: و منبع بسیار غنی از آموزه های اسلامی است. پژوهش در این موسوعه می تواند پاسخ گوی بسیاری از نیازهای انسان معاصر در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی باشد. طبقه بندی موضوعی چنین متنی، نخستین گام در جهت دستیابی به این هدف است. پژوهش حاضر که نتیجه مطالعه تفصیلی مجلدات بحار الانوار با رویکرد سیاسی است، گام نخست را در مورد این جامع حدیثی تحقق بخشیده است. ره آورد این اثر دسترسی سریع و آسان به این متن روایی ارزش مند در حوزه سیاست و حکومت می باشد.

continue_text

for_you

related_books

more