pajoohaan.ir

دوره ۶۹ سالهای که به نام غیبت صغری شناخته میشود با غیبت امام دوازدهم(عج) به سال ۲۶۰ ق آغازشد و با درگذشت علی بن محمد سمری چهارمین و آخرین نائب خاص آن حضرت در سال ۳۲۹ ق به پایان رسید و از آن رو که حلقه واسطی میان عصر حضور و دوره غیبت کبری است، شایسته تأمّلی ویژه میباشد. جغرافیای انسانی و کانونهای شیعی، مراکز علمی، علما و دستاوردهای آنان، همچنین دولتهای شیعیو حضور دولتمردان شیعه در دستگاه خلافت از موضوعاتی است که بدان توجه شده و نویسنده برای شناخت زمینه و شرایط تحولات شیعی، نیم نگاهی هم به جهان اسلام در این دوره داشته است.

continue_text

for_you

related_books

more