pajoohaan.ir

سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمای ظاهر و آشکار هویت آن جامعه است. جامعه کنونی زمانی می‌تواند شیوه زندگی خویش را بر اساس هویت اسلامی سامان بخشد که بتواند حوزه‌های گوناگون زندگی را بر اساس آموزه‌های نورانی اسلام شکل دهد. اثر حاضر تلاش دارد به بررسی چگونگی تعامل با اهل کتاب در آموزه‌های قرآن و اهل بیت(ع) بپردازد.

continue_text

for_you

related_books

more