pajoohaan.ir

قرآن کریم و احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم، مهمترین منابع دین شناسی در اندیشه اسلامی است.
کتاب عرضه حدیث بر قرآن را می توان از مهمترین مباحث فقه الحدیث دانست که با وجود روایات متعدد درباره آن، کمتر به صورت مستقل در قالب یک پژوهش، عرضه شده است و پیش تر فقط برخی از علمای بزرگ جهان اسلام همچون شیخ مرتضی انصاری در کتاب رسائل و در دهه های اخیر، برخی از حدیث پژوهان در مقالاتی مستقل در مجلات و یا در بخشی از یک کتاب به این موضوع مهم پرداخته اند.

continue_text

for_you

related_books

more