pajoohaan.ir

عدالت و معنویت دو‌عنصر حیاتی و گمشدۀ امروز بشر است و همواره مورد توجه جوامع و رهبران آنها بوده و به گونه‌های مختلف به آنها توجه داشته و به عنوان یک نیاز بدان ما نگریسته و برای تحقق آن کوشیده اند؛ به‌گونه‌ای که این مسئله گاه سبب گمراهی و رفتن به مسیر‌های ناصواب گردیده و بحران‌هایی را پدید آورده است. سیره معصومان علیهم السلام دراین باره و اهتمام آنان به این دو مقوله و روش و منش ایشان برای انسان امروزین راهبرد و راهنما خواهد بود. اینکه عدالت و معنویت چه جایگاهی نزد اهل ‌بیت علیه السلام داشته و برای تحقق آن چگونه اندیشه و اقدام کرده‌اند، می‌تواند چراغ راهی برای جامعه ی امروز باشد. روش و منش امیرالمؤمنین‌ امام علی علیه السلام در باب عدالت و معنویت به عنوان نمونۀ کامل این دو بعد و نیز توجه به ابعاد مختلف عدالت فردی و اجتماعی و پیوند آنها با معنویت و جایگاه این دو از دیدگاه علوی می‌تواند الگوی مناسبی برای جهان امروز باشد.
پژوهشکده تاریخ و سیره اهل ‌‌‌بیت علیه السلام در هزاروچهارصدمین سال شهادت آن حضرت و به منظور تکریم و ار‌ج‌‌نهادن به مقام والای امیرالمؤمنین علی علیه السلام تبیین این دو موضوع را در سیره آن حضرت به عنوان الگوی کامل، در همایش «امام علی علیه السلام الگوی عدالت و معنویت برای جهان امروز» با همکاری مراکز مختلف علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور بر گزار کرده و چکیده مقالات آن را در روز همایش در اختیار علاقه‌مندان قرار داده و تشنگان معارف اهل‌ بیت‌ علیه السلام را در این ‌باره به مجموعه مقالات همایش ارجاع داده بود. اینک مجموعه مقالات این همایش پس از اصلاح و بازبینی در چهار جلد و با عناوین «امام علی علیه السلام و حکمرانی عادلانه»، «امام علی علیه السلام و حقوق انسانی»، «معنویت علوی و دنیای امروز» و «امام علی علیه السلام و عدالت اجتماعی» در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more