pajoohaan.ir

  خانواده و زمینه سازی ظهور
خانواده اولین نهادی است که در انتقال ارزش های دینی و اخلاقی به فرزندان می تواند نقش داشته باشد. در حقیقت تمام ارزش های دینی و اخلاقی در درون

خانواده شکل می گیرند.

پرورش و تربیت نسل ولایی و منتظر یکی از رسالت های مهم خانوادۀ مهدوی به شمار می رود.آگاهی خانواده مهدوی از نقش خود در این زمینه از اهمیت بسیار

بالایی برخوردار است. هرگز بدون آگاهی کافی در این باره رسالت تربیت و انتقال ارزش های دینی به خوبی به انجام نخواهد رسید.


بخش های اصلی این کتاب عبارتند از :

بخش اول : کلیات و مبانی

بخش دوم : ویژگی های خانواده منتظر

بخش سوم :تربیت و زمینه سازی

نمایه ها

continue_text

for_you

related_books

more