pajoohaan.ir

  رسول خدا (ص) و مدیریت تنش های مدینه
سیره پیامبر (ص) بهترین الگو برای تمامی ابعاد زندگی مسلمانان می باشد . مدیریت موفق تنش ها در جامعه اسلامی که در آن تنوع قومیت ها ، مذاهب ، گرایشهای فکری و ... وجود دارد کاری فوق العاده سخت و حساس می باشد .
کتاب « رسول خدا (ص) و مدیریت تنش های مدینه » تالیف آقای حسین قاضی خانی بوده و به بررسی نوع مدیریت پیامبر (ص) در قبال تنش های فراوانی که در زمان حکومت ایشان در مدینه رخ داد می پردازد . این کتاب 200 صفحه ای دارای پنج فصل می باشد .
بخش های اصلی کتاب :
فصل اول : ادبیات تحقیق
فصل دوم : زمینه های بروز تنش در مدینه عصر رسول خدا (ص)
فصل سوم : فعالیت های پیشگیرانۀ پیامبر (ع) در مدیریت تنش های مدینه
فصل چهارم : راهکار های کنترل هیجان ها در آستانۀ بروز تنش
فصل پنچم : رسول خدا (ص) در مواجهه با تنش های روی داده در مدینه
نتیجه گیری
نمایه ها

continue_text

for_you

related_books

more