pajoohaan.ir

  İnce Noktalar (2) İSLAM’DA BİLİM, SANAT VE MÜZİK

6400 تومان

32000 تومان

buy_printed
Bilim üretmek; yani bilimin sınırlarını zorlayıp aşmak
ve ilerlemek; bilim öğrenmek veya bir bilimde ustalaşmaktan
farklıdır. Bizim ihtiyacımız olan şey birincisidir. İkincisine
ihtiyaç olmadığını söylemiyoruz, ikincisinin yeterli olmadığını
söylüyoruz. İster insani bilimler, ister pozitif bilimler
olsun, türlü ilmi olanlarda, bilim adamlarının beyinlerinin
ürünü olan araştırma ve incelemeleri alıp kıstas yapmak ve
bunları insan hayatının ekseni edinmek pek doğru değildir.
Bugün çeşitli alanlarda yapılan araştırma ve incelemelerin
Batı dünyasında ve maddiyatçı dünyada buluşuyor olmasının
kabul edilebilir ve güven verici olmadığını görmekteyiz.
Özellikle insani bilimlerde Batı’nın durumu budur. Dahası,
bu durum pozitif bilimlerle teknolojiyi de etkilemektedir.

continue_text

for_you