pajoohaan.ir

  مجموعه مقالات هشتمین همایش زبانشناسی (جلد اول)-pdf
هشتمین همایش زبانشناسی ایران به لطف پروردگار و همت گروه زبانشناسی،
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان و فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه علامه
طباطبایی در روزهای 24 و 25 بهمنماه 1391 در محل دانشکده زبان و ادبیات
فارسی برگزار شد. این گروه آموزشی از آغاز تأسیس تا کنون یکی از عمدهترین
اهداف خود را خدمت به زبان فارسی و زبانها و گویشهای ایرانی تعیین کرده و
همواره سعی بر آن داشته است تا دانش زبانشناسی را در قالبی بومی برای مطالعه و
بررسی زبانهایی به کار گیرد که کشورمان بوستانی از آنهاست. به همین دلیل، در
طول بیش از دو دههای که از عمر تولد این گروه میگذرد، همواره در تلاش بوده-
ایم که در همین مسیر گام برداریم و در آن پایدار بمانیم. یکی از تلاشهای این
گروه آموزشی برگزاری مستمر همایشی است که برای آشنایی زبانشناسان این مرز
و بوم با آخرین دستاوردهای پژوهشی متخصصان این رشته در دانشکده زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشود و در طول این سالها اعتبار
ویژه خود را به اثبات رسانده است.

continue_text

for_you

related_books

more