pajoohaan.ir

  مقالات برتر دومین همایش ادیان
اصفهان در پیشینة تاریخی خویش سکونتگاه پیروان ادیان الهی و آسمانی ( زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام ) بوده است و اکنون نیز افزون بر مزیت‌ها و برجستگی‌های فراوان اقلیمی، گردشگری، فرهنگی، اقتصادی و هنری افتخار دارد در کنار مساجد پرشکوه اسلامی، ‌تجلی‌گاه آتشکده‌ها،‌ کنیسه‌ها و کلیساهای فراوانی باشد که بسیاری از آنها هنوز زنده و پررونقند و این شهر آسمانی را به شهری بین‌الادیانی بدل ساخته و مزیتی دیگر را بر مزایای پرشمار آن افزوده‌اند.
این فرصت بی¬بدیل در امتداد پیشینة درخشان اصفهان به عنوان الگوی همزیستی معنوی و مسالمت‌آمیز پیروان ادیان توحیدی، چشم¬اندازی روشن را پیش روی اندیشه¬وران ادیان و نیز مدیران دانشور استان نهاد تا حرکتی خجسته و پربار را بر این بستر پی بریزند. تشکیل دبیرخانة ادیان توحیدی به ریاست فاضل اندیشمند حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حبیب‌رضا ارزانی، سرآغاز این حرکت مبارک بود؛ حرکتی که به مدد الهی اصفهان را به کانون معنوی ادیان تبدیل خواهد کرد و از ظرفیت بین‌المللی این شهر فرصتی ویژه را در گسترة جهانی فرارو خواهد نهاد تا پیام الهی و جهان¬شمول دین به گونه¬ای سزامند به تمام جهان مخابره شود.
مرکز مطالعات اسلامی اصفهان، ضمن پاسداشت این حرکت مبارک، تلاش‌های عالمانة اندیشه‌وران ادیان را در این زمینه ارج نهاده و همت خویش را در راستای توسعه و تعالی مباحث بین‌الادیانی که نمونه‌ای از آن در این نوشتار تقدیمتان گردیده، به‌کار خواهد بست.
باشد که این تلاش ماندگار بهتر از پیش به بار نشیند و مایة سربلندی بیش از پیش فعالیت‌های فرهنگی حوزة ادیان شود.

continue_text

for_you

related_books

more