pajoohaan.ir

  مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی ادیان توحیدی جلد چهارم مناسبت ها و کارکرد ها ( ادیان توحیدی و مسائل دینی جهان معاصر با رویکرد فرهنگی)-pdf
برا اساس مطالعات تاریخی، زنان در برهه هایی از تاریخ به عنوان کالای بی ارزش جهت تمتع جنسی مورد توجه مردان قرار گرفته و از جایگاه مناسبی در خانواده و اجتماع برخوردار نبودند. اما با ظهور ادیان مختلف شکاف موجود میان جایگاه زن ومرد از بین رفت و جایگاه زنان در عرصه خانواده و اجتماع ارتقا یافت. ادیان الهی چون از منبع وحی سرچشمه گرفته اند همگی در مسیر کمال انسان ها گام بر میدارند و هیچ گونه اختلاف اساسی در آنها وجود ندارد. در ادیان توحیدی چون یهودیت که تدریج دستخوش تحریف قرار گرفته و با مطالب خرافی آمیخته شده.

continue_text

for_you

related_books

more