pajoohaan.ir

  المنهل فی الفروق اللغویه؛ الجزء الثانی

11000 تومان

53000 تومان

buy_printed
اثر حاضر جلد دوم کتاب «المنهل فی الفروق اللغویه» در مورد اسم‌هایی است که از جهت حروف مساوی ولی از نظر صورت و حرکات حروف متفاوتند.
گرچه کتاب‌های زیادی در مورد فروق لغویه منتشر شده هیچ‌کدام آن‌ها فراگیر نیست، از همین رو مؤلف درصدد برآمده کتابی جامع و فراگیر و مفید برای علاقه‌مندان لغت عربی براساس حروف تهجی تألیف نماید تا قلم و زبان‌شان از خطا و اشتباه در مورد اسم‌هایی که به صورت یک‌سان و در معنا متفاوتند مثل «بِرّ، بَرّ» در امان باشند و در صحیح خواندن و درست نوشتن به خطا نیفتند.

continue_text

related_books

more