pajoohaan.ir

پرسش های زیر را، در این نوشتار، پاسخ می گیرید:
1. آیا پیامبر صلی الله علیه و آله با انتصاب علی علیه السلام ، خلافت را موروثی نکرده اند؟ همچنین، چرا مردم به سرعت ابوبکر را به جای علی علیه السلام انتخاب کردند؟
2. چرا شیعیان پنج نماز را در سه وعده میخوانند؟
3. آیا خواندنِ همیشگیِ سورۀ توحید، چهرۀ نماز را تکراری و ماشینی نمیکند؟
4. سجده کردن بر چند چیزِ معیّن، چه حکمتی دارد؟
5. چرا شیعیان در نماز، دست روی دست نمیگذارند؟

continue_text

for_you

related_books

more