pajoohaan.ir

  نگاهی نوین به آیات مبین
(*)(*)(*)( )( )
category: قرآن
language: فارسی

7900 تومان

33000 تومان

buy_printed
، با وجود کنکاش‌ ها، نازک‌ بینی‌ها و ژرف‌ اندیشی‌های بی‌نظیر قرآن‌ پژوهان در طول چهارده قرن، هنوز بسیاری از آیات این کتاب سِتُرگ، نقاب از رخ برنداشته و معرکه آرا و عقاید مختلف مفسران و مترجمان متقدم و معاصر باقی مانده، چنان‌که در هیچ‌ یک از این تفسیرها و توجیه‌ ها، مخاطب کنجکاو و تیز بین را پاسخی قانع‌ کننده و دل ‌آرام نیست.
به همین جهت، هرچند تحقیق و جست ‌وجو در کتاب‌های
لغت، مفردات، نحو و تمام تفاسیر موجود، و زانو زدن در محضر اساتید بزرگ و پرسش از عربی‌ دانان و عرب‌ زبانان، در کنار استعانت از نماز و روزه و پرهیز و تهذیب، افق‌های تازه‌ای را پیش روی
این مشتاق مهجور می‌ گشود، صدالبته هرگز به قطعیت و یقین
نمی ‌انجامید.

continue_text

for_you

related_books

more