pajoohaan.ir

  پرواز سفید-pdf
(*)(*)(*)( )( )
publisher: سوره مهر
producer: سوره مهر
language: فارسی

1800 تومان

3500 تومان

buy_printed
داستانی از مقاطع مختلف زندگی سرتیپ خلبان شهیدعباس بابایی فرمانده پایگاه‌های هوایی اصفهان و تهران در ایام‌جنگ ایران و عراق که برای گروه سنی نوجوان نوشته شده است.ابتدای کتاب در فصلی با عنوان «طلوع یک ستاره» به زندگینامه‌مختصر فرمانده شهید و خاطراتی از دانشکده خلبانی نیروی هوایی واعزام به آمریکا جهت تکمیل تحصیلات، ایمان و اخلاص وی وشایستگی او در کسب درجات سرهنگی و سرتیپی پرداخته شده‌است. 10 بخش دیگر کتاب داستان‌هایی از ایام دوران نوجوانی وجوانی وی می‌باشد که عناوین آنها عبارت است از: بابای مدرسه،باغبان، آمپول‌زن کوچک، نامه، کاپیتان، طناب مرزی، ذرت فروش،فرشته نجات، هواپیمای سی - 130 و پرواز سفید.

continue_text

for_you