pajoohaan.ir

  نقد معیار و آزادی از دیدگاه استاد شهید مطهری
استاد شهید مرتضی مطهری یکی از فرهیختگان برجسته دوران معاصر است که در راه نشر معارف دینی و پاسخ‌گویی به شبهات و نقد اندیشه‌های نادرست تلاش زیادی نمود. او دغدغه دین داشت و تلاش می‌کرد دین را وارد جامعه کند و موانعی که بر سر راه این هدف بود بر می‌داشت و هر نکته و مطلبی که علیه معارف اسلامی مطرح می‌شد به پاسخ از آن همت می‌گماشت و جانانه از اسلام و تفکر اصیل اسلامی دفاع می‌کرد. حضور او در دانشگاه با همین انگیزه و برای تحقق همین هدف بود. برای آشنایی با ایشان به شرح حال اجمالی و موارد حوزه مطالعاتی و نقدهای استاد می‌پردازیم تا از موارد ذکرشده در متن کتاب تا حدودی ابهام‌زدایی شود.
مرتضی مطهری در خانواده‌ای روحانی در 13 بهمن 1298ش. در فریمان واقع در 7۵ کیلومتری شهر مقدس مشهد چشم به جهان می‌گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتب‌خانه رفته و به فراگیری دروس ابتدایی پرداخت.

continue_text

for_you

related_books

more