pajoohaan.ir

در فرهنگ سیاسیِ امروز، «انتفاضه» به نبردِ نابرابر فلسطینیان با نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی گفته می‌شود که با اتکال به خداوند متعال و عزم و اراده پولادین خویش و با دستان خالی و پرتاب سنگ، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر کرده است.
مرحله نخست انتفاضه در سال 1987م از غزه سربرآورد و مرحله دوم آن که موسوم به «انتفاضه مسجد الاقصی» است در سال 2000م آغاز شد. بی‌تردید این خیزش عظیم، جنبه‌های مختلفی دارد که پژوهش درباره آن، نتایج‌اش را بیشتر آشکار می‌کند و در تاریخ جاودانه می‌سازد.
اثر حاضر یکی از آن پژوهش‌های عمیقی است که نویسنده ژرف‌نگر آن که متخصص در مسائل یهود و صهیونیسم و فلسطین است، به آن اهتمام ورزیده و ابعاد گوناگون انتفاضه را به اختصار اما دقیق، نشان داده است.

continue_text

for_you

related_books

more