pajoohaan.ir

  ایده های نوآورانه قرآنی
قرآن، کتاب هدایت و والاترین هدیۀ الهی به بشر است. تلاش برای محضریّت و حضور این معجزۀ الهیِ گرانسنگ در متن زندگی، ارزشمندترین اقدامی است که انسان می‌تواند انجام دهد.در طول تاریخ اسلام، تلاش‌های وافری برای قرار گرفتن انسان در محضر قرآن و بهره‌جستن از این منبع فیض الهی انجام شده است؛ ولی به لحاظ اهمیت زیاد و ارزش والای قرآن کریم ضرورت دارد انسان دائماً در حال نوآوری و خلق ایده‌ها و روش‌های تازه‌تر برای زمینه‌سازیِ جریان برکت الهی و نورانیّت قرآن در زندگی و متن جامعه باشد. بر این اساس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بر خود لازم دانست درخصوص نوآوری‌های حوزۀ ترویج و نشر قرآن اقدامی اندک انجام دهد. فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه به برگزاری جشنوارۀ ایده‌پردازی قرآنی منتهی شد که این کتاب حاصل این جشنواره است. افزون بر این کتاب دیگری در دست انتشار است که منظومه‌ای از نوآوری‌های انجام‌شده در عرصۀ ترویج قرآن است و نیز در حوزۀ رویکردهای نوین فهم قرآن نیز پروژه‌ای در دست انجام است که در آینده منتشر خواهد شد.امید است فعالان عرصه‌های فرهنگی و قرآنی و علاقه‌مندان به این کتاب ارزشمند در این مسیر یاریگر دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان باشند.

continue_text

for_you

related_books

more