pajoohaan.ir

  مهاجرمهربان: بر اساس زندگی شهید اسماعیل دقایقی
(*)(*)(*)( )( )
publisher: سوره مهر
producer: سوره مهر
language: فارسی

1000 تومان

2000 تومان

buy_printed
وقتی می خواهیم از سرزمینی بهتر بدانیم باید قصه زندگی آدم هایش را بخوانیم . اگرچه می دانیم ورق ورق تاریخ شرح حماسه های مردم این سرزمین است . اما شاید هیچ دورانی را مثل سال های دفاع مقدس تجربه نکرده باشند . انگار در این سال ها فرماندهان به تنها چیزی که فکر نمی کردند پاداش های دنیوی بود .
نه مدالی به سینه داشتند و نه حرف های عجیب و غریب می زدند . باورکردنی نیست که گاه تا آخرین لحظات زندگی برای عده ای ناشناس باقی می ماندند .
قصه فرماندهان قصه واقعی مردان پارسا و شجاع این سرزمین است ...

continue_text

for_you