pajoohaan.ir

  تغذیه در اسلام

8280 تومان

30000 تومان

buy_printed
بنیادی‌ترین آموزه‌های قرآنی رشد و شکوفایی و تعالی انسان به عنوان خلیفه خداست و تغذیه یکی از نیازهای ذاتی و دائمی و روزمره هر فرد است که از تولد تا مرگ وی را همراهی می‌کند و مهم‌ترین عامل بقای زندگی و طول عمر و زمینه‌ساز رشد و کمال انسان و حیات طیبه می‌باشد.
برنامه غذایی متعادل که بر اساس جهان‌بینی اسلامی و ناظر به اصول علمی و با درنظرگرفتن نیازهای بدن تنظیم شده باشد موجب تقویت در عملکرد سیستم بدن و زمینه‌ساز رشد، طول عمر، تندرستی، آرامش روانی، خلق‌وخوی، توانمندی، تکثیر نسل و در نتیجه جسمی
سالم و فکری روشن و روحی شاداب می‌باشد که محصول آن تأمین سعادت دنیا و آخرت است.

continue_text

for_you

related_books

more